Zakończenie VI grupy kursu komputerowego

Zakończenie VI grupy kursu "Komputer oknem na świat"

 

W dniu 28 marca 2012r. VI grupa ukończyła kurs "Komputer oknem na świat", którego inicjatorem jest poseł do PE Janusz Zemke. W kursie uczestniczyło pięć osób, zamieszkałych w gminie Koronowo, które ukończyły minimum 50-ty rok życia. Po raz szósty kurs prowadził inżynier informatyk Maciej Szlagowski, który prowadzi zajęcia od początku zainicjowania kursów w Koronowie.

Więcej…

 

VI Zjazd Gminny SLD w Koronowie

VI Zjazd Gminny SLD w Koronowie

 

3 marca br. odbył się VI Zjazd Gminny SLD w Koronowie. Nowym przewodniczącym Rady Gminnej SLD w Koronowie został Henryk Kiełpiński.

Obrady Zjazdu rozpoczął Eugeniusz Banaszewski przewodniczący Rady Gminnej SLD, witając Zdzisława Mazura przewodniczącego Rady Powiatowej SLD powiatu bydgoskiego oraz Ireneusza Nitkiewicza sekretarza Rady Wojewódzkiej SLD.

Zebrani wybrali na prowadzącego Zjazd Henryka Kiełpińskiego, następnie przyjęto porządek i regulamin obrad oraz wybrane zostały komisje zjazdowe. Komisja Mandatowa stwierdziła kworum, czyli że Zjazd Gminny SLD jest prawomocny i może podejmować uchwały, dokonać wyboru władz oraz delegatów na Zjazd Powiatowy SLD.

 

Więcej…

 

Zakończenie V grupy kursu komputerowego

V grupa kursu komputerowego "Komputer oknem na świat" odebrała dyplomy

 

W Koronowskim Punkcie Informacyjnym Posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Zemke w dniu 15 lutego 2012r. kolejna grupa osób z pokolenia 50+ ukończyła kurs "Komputer oknem na świat". Kurs obejmował 16 godzin zajęć z zakresu podstaw obsługi komputera i internetu, który prowadził inżynier informatyk Maciej Szlagowski.
"Głównym celem prowadzonych kursów jest nauczenie kursantów podstawowej obsługi komputera i zapoznanie ich z podstawami poruszania się w internecie oraz korzystania z poczty internetowej, a także popularnych portali społecznościowych" - poinformował Maciej Makowski - społeczny asystent posła Janusza Zemke.

Więcej…

 

V kurs komputerowy "Komputer oknem na świat"

V grupa kursu komputerowego "Komputer oknem na świat" rozpoczęła zajęcia

 

17 stycznia 2012r.  w Punkcie Informacyjnym europosła Janusza Zemke w Koronowie piąta grupa rozpoczęła naukę na kursie komputerowym "Komputer oknem na świat". Jest to jedna z wielu inicjatyw europosła w naszym regionie. Kurs komputerowy jest przeznaczony dla osób z pokolenia 50+. Przez 4 tygodnie uczestnicy poznają podstawy obsługi komputera i narzędzi internetowych, z którymi zapoznaje ich inżynier informatyk Maciej Szlagowski.
Na pierwszych zajęciach społeczny asystent europosła Maciej Makowski przedstawił uczestnikom regulamin kursu i życzył owocnej nauki.

Więcej…

 

Św. Mikołaj na kursie języka angielskiego

Św. Mikołaj na kursie języka angielskiego dla dzieci

 

Na ostatnich, przed Świętami Bożego Narodzenia, zajęciach kursu języka angielskiego, którego organizatorem jest poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke, zostały przygotowane słodycze i upominki dla wszystkich uczestników kursu. Również podczas tych zajęć dzieci uczyły się słówek i śpiewały kolędy w języku angielskim.

Więcej…

 
Więcej artykułów…